Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

Posted on

Rozstanie, niezależnie od przyczyny, zawsze wiąże się ze skrajnymi emocjami. Pomimo tego warto wiedzieć, jakie jest tło i konsekwencje prawne takiego stanu rzeczy. Najważniejsze terminy, czyli rozwód i separacja, czasami są używane zamiennie, choć dzieli je wiele. Jedna z ważniejszych różnic pomiędzy rozwodem a separacją są dalsze perspektywy dla byłych małżonków. Rozwód jest stanem, w […]

Read More

Kiedy można podważyć testament?

Posted on

Ostatnia wola niekoniecznie musi być nieodwołalna. W zależności od różnych czynników – np. okoliczności, w jakich został sporządzony lub stanu spadkodawcy w chwili jego spisywania – testament z powodzeniem może zostać podważony w sądzie. […]

Read More

Wymiar sprawiedliwości w czasie zarazy

Posted on

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez tzw. koronawirusa wiele instytucji wstrzymało bądź znacznie ograniczyło swoją działalność. Dotyczy to również funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Korzystając z dodatkowego czasu pozwolę sobie wyjaśnić kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem w tym czasie sądownictwa i organów ścigania: SĄDY co do zasady pracują, jednakże wszystkie rozprawy i posiedzenia z […]

Read More

Sprzedaż wierzytelności szansą dla dłużnika

Posted on

Ten wpis będzie oparty o jedną z niedawno zakończonych spraw.  Jestem przekonany, że nie był to odosobniony przypadek, więc kwestia może być interesująca. Około 8 lat temu Klientka zawarła z bankiem klasyczną umowę pożyczki, którą miała spłacać w  ratach. Z przyczyn od niej niezależnych nastąpiły opóźnienia w płatnościach rat i bank w oparciu o tzw. […]

Read More

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – czyli wyrok który ani nie skazuje ani nie uniewinnia

Posted on

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją często nieznaną społeczeństwu. Funkcjonuje u nas przekonanie, że wyrok może być, albo uniewinniający i o taki należy walczyć, albo skazujący – przypinający od razu łatkę przestępcy. Istnieje jednak trzecia droga pozwalająca oskarżonemu zakończyć postępowania karne  jako osobie niekaranej. Z warunkowego umorzenia postępowania może skorzystać tylko osoba niekarana za przestępstwa […]

Read More

Rozwód – jak, gdzie i za ile?

Posted on

Według statystyk opracowanych przez GUS w 2016 r. sądy orzekły o rozwiązaniu ok. 64 tys. małżeństw. Pierwszy raz od lat odnotowano spadek liczby rozwodów, było ich o 3 tys. mniej niż w roku 2015. Bez istotnych zmian pozostaje statystyka liczby rozwodów do liczby nowo zawartych małżeństw. W 2016 r. 195 tys. par wstąpiło w związek […]

Read More

Długi spadkowe – jak się chronić?

Posted on

Dziś tematem będzie dziedziczenie długów. Zacząć należy od tego, że długi spadkowego dziedziczy się tak samo jak majątek wchodzący w skład spadku i nie ma możliwości przyjęcia tylko aktywów, a odrzucenia pasywów. Co za tym idzie, istnieje zagrożenie, że będzie trzeba spłacić nieswoje długi, których wysokość może przekroczyć wartość spadku. […]

Read More