Prawo karne

gdy obrońca staje się niezbędny…

W sprawach karnych bardzo często zatrudnienie dobrego adwokata okazuje się wręcz koniecznością. Grójec, Warka, Nowe Miasto nad Pilicą to miejsca, gdzie na co dzień pomagamy Klientom w zakresie prawa karnego. Wsparcie ze strony Kancelarii w szczególności dotyczy obrony w sprawach:

 • przestępstw o charakterze gospodarczym,
 • przestępstw narkotykowych,
 • pobić,
 • rozbojów,
 • kradzieży,
 • oszustw,
 • wykroczeń.

Z pomocy adwokata, specjalizującego się w prawie karnym, można skorzystać już na etapie przygotowawczym. Podejmując się roli obrońcy, zadba od samego początku o interes Klienta przed wszelkimi organami ścigania (Policja, Prokuratura, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne), a następnie podczas sprawy w sądzie każdej instancji. Może pomóc w zakresie m.in. złożenia:

 • wniosków dowodowych,
 • wniosku o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia,
 • wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania,
 • zażalenia na stosowanie tymczasowego aresztu,
 • apelacji od wyroków sądu I instancji,
 • kasacji od wyroków prawomocnych.

Oprócz tego Adwokat Krzysztof Bienias reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

Sprawy karne

Zajmujemy się zarówno sprawami karnymi rozpoczętymi na wniosek naszego klienta, jak i tymi, w których jest on osobą oskarżoną. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą w zakresie Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego oraz Kodeksu Karnego wykonawczego. Orientujemy się też w stale zmieniających się przepisach, dlatego możemy zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy i złożyć wnioski w sądzie.

W skład kompetencji adwokata od spraw karnych wchodzi również ubieganie się o zadośćuczynienie za stalking czy cyberprzestępczość. W zakres tego prawa wchodzą m.in. kwestie związane z przestępstwami popełnianymi pod wpływem alkoholu – często dochodzi do postępowań dotyczących prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Pomagamy w sytuacji, gdy:

 • potrzebują Państwo porady prawnej z zakresu prawa karnego,
 • są Państwo osobami, wobec których toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe,
 • są Państwo osobami poszkodowanymi, chcącymi zabezpieczyć swoje interesy,
 • są Państwo rodziną podejrzanych i chcą zorganizować im najlepszą pomoc prawną na czas postępowania.

Sprawy karne niekiedy mają związek z prawem pracy, zwłaszcza gdy chodzi o wyłudzenia i przestępstwa gospodarcze. Zajmujemy się postępowaniami dotyczącymi zarówno osób prywatnych, jak i firm. Wykonujemy czynności na etapie przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym i kasacyjnym. Staramy się uzyskać jak najkorzystniejszy wynik sprawy karnej dla naszego klienta, bez względu na to, jaką funkcję pełni w danym postępowaniu.