Sprawy o alimenty

a rola adwokata

Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku odpowiednich środków utrzymania. Ta kwestia dotyczy również innych krewnych: dziadków, rodzeństwa czy małżonka. Adwokat zajmujący się sprawami o alimenty na terenie takich miejscowości jak: Grójec, Warka czy Nowe Miasto nad Pilicą, pomaga klientom m.in. złożyć pozew o zasądzenie takiego świadczenia. Reprezentuje ich przed sądem rodzinnym – również w sprawach o zwiększenie lub zmniejszenie kwoty alimentacyjnej, lub w przypadku uchylania się przez zobowiązanego od płacenia alimentów. Warto pamiętać, że za uporczywe niepłacenie świadczenia alimentacyjnego grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od tego, jakie możliwości zarobkowe i majątkowe ma osoba zobowiązana do alimentacji. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat. Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty doradzi, jakie kroki podjąć, aby uzyskać należne świadczenie. Podpowie także, jakie postępowanie będzie w danej sytuacji optymalnym rozwiązaniem.