Prawo pracy

W Polsce obowiązuje dość restrykcyjny Kodeks Pracy, określający obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jednak nie wszystkie firmy respektują zawarte w nim postanowienia. Adwokat może okazać się potrzebny w sprawach o:

 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • niezasadne zwolnienia dyscyplinarne,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • świadczenia pracownicze,
 • mobbing,
 • dyskryminację,
 • molestowanie,
 • problemy z ZUS-em,
 • zakaz konkurencji,
 • kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • odszkodowania wynikające z wypadków przy pracy.

Zdarza się, że pracodawca nie respektuje postanowień zawartych w umowie zarówno w stosunku do jednego pracownika, jak i całej grupy. Adwokat okazuje się niezbędnym wsparciem w razie wszystkich spraw spornych związanych z prawem pracy, trafiających do sądu. Wynikają one m.in. z braku płacenia składek ZUS, nieuzasadnionego wydania zwolnienia dyscyplinarnego czy niezachowanie terminów zawartych w umowie i Kodeksie Pracy. Specjalista może reprezentować klienta zarówno w przypadku małej firmy, jak i dużych korporacji. Działamy również w sprawach karnych.

Profesjonalne usługi

Chętnie zajmujemy się pozwami zbiorowymi, kiedy to poszkodowana jest większa grupa pracowników. Orientujemy się we wszystkich zawiłościach prawa pracy, dlatego możemy zgromadzić odpowiednie dowody i pokierować sprawą tak, by nasz klient uzyskał odszkodowanie. Stale uzupełniamy swoją wiedzę, dlatego możemy dostosować działania do wciąż zmieniających się przepisów. Walczymy o to, by uzyskać należne odszkodowanie za straty moralne, zdrowotne lub finansowe poniesione przez pracownika.