Prawo pracy — Grójec

Jedną z naszych specjalności jest prawo pracy. Grójec i okoliczne miejscowości to obszar działania kancelarii. W postępowaniach reprezentujemy zarówno interesy pracowników indywidualnych, grup pracowników, związków zawodowych, jak i pracodawców.

Zajmujemy się m.in.:

 • analizą przepisów prawa w odniesieniu do konkretnego przypadku — interpretujemy zapisy ustaw;
 • doradztwem dotyczącym podejmowanych kroków prawnych — wyjaśniamy konsekwencje każdej z inicjatyw;
 • przygotowaniem dokumentacji dotyczącej danej procedury;
 • sporządzaniem pism procesowych;
 • negocjacjami na linii pracownik-pracodawca;
 • reprezentowaniem interesów klientów w postępowaniach sądowych — przygotowujemy merytorycznie do rozpraw i towarzyszymy klientom w postępowaniach.

Zajmujemy się również sprawami karnymi. Jeśli więc dane zagadnienie nosi znamiona przestępstwa w myśl Kodeksu karnego, doradzimy, na jakie kroki się zdecydować.

Prawo pracy — jakimi sprawami się zajmujemy?

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o:

 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • niezasadne zwolnienia dyscyplinarne,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • świadczenia pracownicze,
 • mobbing,
 • dyskryminację,
 • molestowanie,
 • problemy z ZUS-em,
 • zakaz konkurencji,
 • kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • odszkodowania wynikające z wypadków przy pracy.

Zdarza się, że pracodawca nie respektuje postanowień zawartych w umowie zarówno w stosunku do jednego pracownika, jak i całej grupy. Adwokat okazuje się niezbędnym wsparciem w razie wszystkich spraw spornych związanych z prawem pracy, trafiających do sądu. Wynikają one m.in. z braku płacenia składek ZUS, nieuzasadnionego wydania zwolnienia dyscyplinarnego czy niezachowanie terminów zawartych w umowie i Kodeksie Pracy. Specjalista może reprezentować klienta zarówno w przypadku małej firmy, jak i dużych korporacji. Działamy również w sprawach karnych.

Profesjonalne usługi

Chętnie zajmujemy się pozwami zbiorowymi, kiedy to poszkodowana jest większa grupa pracowników. Orientujemy się we wszystkich zawiłościach prawa pracy, dlatego możemy zgromadzić odpowiednie dowody i pokierować sprawą tak, by nasz klient uzyskał odszkodowanie. Stale uzupełniamy swoją wiedzę, dlatego możemy dostosować działania do wciąż zmieniających się przepisów. Walczymy o to, by uzyskać należne odszkodowanie za straty moralne, zdrowotne lub finansowe poniesione przez pracownika.