Ostatnia wola niekoniecznie musi być nieodwołalna. W zależności od różnych czynników – np. okoliczności, w jakich został sporządzony lub stanu spadkodawcy w chwili jego spisywania – testament z powodzeniem może zostać podważony w sądzie.

Jedna z najważniejszych podstaw do podważenia testamentu wynika z faktu sporządzenia go, gdy spadkodawca znajdował się w stanie wykluczającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli – lub gdy uczynił to pod groźbą lub przymusem. Innym czynnikiem może być też błąd popełniony przez spadkodawcę – w takiej sytuacji próbę podważenia tłumaczy się tym, że spadkodawca, nie działając pod wpływem błędu, podjąłby inną decyzję odnośnie rozporządzenia majątkiem.

Warto jednak pamiętać, że wymienione powyżej okoliczności mogą stanowić podstawę roszczenia jedynie przed upływem dziesięciu lat od otwarcia spadku – lub trzech lat od momentu, w którym osoba pragnąca podważyć testament dowiedziała się o przyczynie nieważności. Niezależnie od okoliczności przed podjęciem jakichkolwiek działań warto całą sprawę skonsultować z adwokatem.

Ostatnia wola może też zostać podważona w drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Może to zostać dokonane m.in. również w toku postępowania o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Umożliwia to również postępowanie otzw. zachowek – którego celem jest uchronienie najbliższych spadkodawcy przed skutkami dowolnego rozporządzania przez niego majątkiem w drodze darowizn. Do innych czynników mogących posłużyć podważeniu testamentu należy m.in. jego błędne sporządzenie. Testament jest więc nieważny np. wtedy, gdy nie został spisany przez spadkodawcę lub nie został podpisany.

Zgodnie z treścią art. 6 k.c. udowodnienie nieważności testamentu stanowi obowiązek tej osoby, która wywodzi skutki prawne z zaistniałej okoliczności. Pamiętajmy, że choć w niektórych przypadkach może to być utrudnione, każdy rodzaj testamentu jest podważalny – dlatego niezależnie od sytuacji warto udać się na konsultację do kancelarii adwokackiej.