Odszkodowania

Zdarzają się sytuacje, w których uzyskanie odszkodowania za wyrządzone szkody okazuje się bardzo trudne – np. ze względu na fakt, że sprawca nie przyznaje się do winy lub jest nieznany. Wówczas niezbędna okazuje się pomoc adwokata. Wypłacenia należnych pieniędzy niekiedy trzeba dochodzić w sądzie. Mowa tu o odszkodowaniach:

  • komunikacyjnych,
  • majątkowych,
  • powypadkowych,
  • z tytułu błędów w sztuce lekarskiej,
  • w sprawie wypadków przy pracy,
  • z OC dla rolników,
  • z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • za spadek wartości nieruchomości,
  • za szkody powstałe w wyniku przestępstw.

Adwokat może zająć się również innymi rodzajami odszkodowań – dotyczą one m.in. niewykonania kontraktu przez zatrudnionego podwykonawcę czy rent powypadkowych. Zdarza się bowiem, że firma odpowiedzialna m.in. za niezapewnienie odpowiednich warunków wynikających z prawa pracy czy spadek wartości nieruchomości w wyniku swoich działań nie przyznaje się do winy. Wówczas sprawa trafia do sądu – konieczne jest więc zgromadzenie dowodów, na podstawie których klient może ubiegać się wypłacenia pieniędzy.

Zajmujemy się różnymi sprawami, do każdej z nich podchodząc w sposób indywidualny. Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i właścicieli nieruchomości i innych dóbr, kierowców oraz twórców. Pracujemy m.in. w związku ze sprawami dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych i prawa autorskiego. Działamy na zlecenie klientów indywidualnych, bez względu na stopień skomplikowania konkretnego przypadku.