Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

Rozstanie, niezależnie od przyczyny, zawsze wiąże się ze skrajnymi emocjami. Pomimo tego warto wiedzieć, jakie jest tło i konsekwencje prawne takiego stanu rzeczy. Najważniejsze terminy, czyli rozwód i separacja, czasami są używane zamiennie, choć dzieli je wiele.

Jedna z ważniejszych różnic pomiędzy rozwodem a separacją są dalsze perspektywy dla byłych małżonków. Rozwód jest stanem, w którym następuje całkowity i trwały rozpad małżeństwa, a więc związek przestaje istnieć. W związku z tym rozwiedzione strony mogą ponownie wstąpić w związek małżeński. Jeśli chodzi o separację, jest to sytuacja, w której sąd uchyla wspólnotę małżeńską, jednak jej członkowie nie mogą w tym czasie wstępować w nowy związek.

Kolejnym, ważnym aspektem jest odwracalność orzeczenia. Rozwodu nie da się cofnąć, można jedynie ponownie zawrzeć małżeństwo. W separacji związek małżeński nadal istnieje, więc sąd, na wniosek obu stron, może ją znieść. Dodatkowo po orzeczeniu separacji można wnioskować o rozwód. Nasza kancelaria adwokacka, która specjalizuje się między innymi w prawie rodzinnym, pomoże małżonkom sprawnie i możliwie bezstresowo przejść przez cały proces.

Jakie konsekwencje niesie za sobą rozwód i separacja?

Aby sąd mógł orzec o rozwodzie, małżonkowie muszą udowodnić trwały rozkład pożycia, czyli więzi duchowej, fizycznej i emocjonalnej. Oznacza to, że małżeństwo nie ma perspektyw na dalsze funkcjonowanie. Zarówno separacja, jak i rozwód, wiąże się z orzeczeniem alimentów na rzecz strony lub dzieci, a także podziałem majątku i władzy rodzicielskiej.

W przypadku separacji małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, czasami przydać się może również mediacja, która ma na celu porozumienie się w sprawie władzy rodzicielskiej lub majątku. Mediację można wykorzystać także w trakcie postępowania rozwodowego. Na separację powinni więc zdecydować się małżonkowie, którzy mają nadzieję na rozwiązanie konfliktu lub odbudowę wzajemnych relacji. Jest to stan odwracalny, dlatego w wielu sytuacjach zaleca się, aby właśnie od niego rozpocząć postępowanie w małżeńskim kryzysie.