Według statystyk opracowanych przez GUS w 2016 r. sądy orzekły o rozwiązaniu ok. 64 tys. małżeństw. Pierwszy raz od lat odnotowano spadek liczby rozwodów, było ich o 3 tys. mniej niż w roku 2015. Bez istotnych zmian pozostaje statystyka liczby rozwodów do liczby nowo zawartych małżeństw. W 2016 r. 195 tys. par wstąpiło w związek małżeński. Co za tym idzie niemal 1/3 małżeństw kończy się rozwodem.

Zatem problem ten dotknie większości z nas, jeżeli nie osobiście to w gronie rodziny lub bliskich znajomych, dlatego chciałem krótko poruszyć czym w ogóle zajmuje się Sąd orzekający o rozwodzie (i czym się nie zajmuje). Bezpośrednią inspiracją do powstania tego tekstu było niedawne spotkanie z Klientką, która chciała „tylko się rozwieść, a alimenty na dziecko to załatwimy później”. Nie da się. Jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci Sąd zawsze będzie rozstrzygał o kwestiach z nimi związanych. Znacznie częściej Klienci są przekonani, że w postępowaniu rozwodowym Sąd będzie równocześnie dzielił majątkiem małżeńskim. Jest to możliwe tylko w jednym przypadku: jeżeli orzekanie o podziale majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy. W praktyce trzeba przedstawić Sądowi zgodny plan podziału majątku i ewentualnych wzajemnych spłat. Kwestie podziału majątku na pewno będę jeszcze poruszał.

Oczywiście, żeby w ogóle doszło do rozwodu jedna ze stron musi złożyć pozew rozwodowy. Kierujemy go do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron. W pozwie należy określić żądania co do każdego z koniecznych rozstrzygnięć rozwodowych. Opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Wpłacamy ją w kasie sądu, znakami sądowymi lub przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu. Każdorazowo należy załączyć dowód wpłaty.

Krótko o czym orzeka Sąd:

  • rozwiązanie małżeństwa;
  • wina w rozkładzie pożycia: na zgodny wniosek stron Sąd nie orzeka w tej kwestii;
  • alimenty na drugiego małżonka: tylko na wniosek jednej ze stron i po spełnieniu pewnych przesłanek;
  • jeżeli strony w chwili orzekania o rozwodzie zajmują wspólne mieszkanie Sąd orzeka o sposobie korzystania z tego lokalu.

Ponadto jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci Sąd orzeka również o kwestiach związanych z nimi:

  • władza rodzicielska;
  • miejsce zamieszkania dziecka (określenie przy którym z rodziców);
  • kontakty drugiego z rodziców z dzieckiem: jeżeli rodzice „dogadują się” co do kontaktów Sąd na zgodny wniosek stron nie orzeka w tej kwestii;
  • alimenty na dziecko: element konieczny, choćby alimenty były płacone dobrowolnie, a ich wysokość nie była sporna.

Do problematyki rozwodów na pewno będę jeszcze wracał opisując poszczególne kwestie bardziej szczegółowo.