Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Każdego roku w naszym kraju zawiera się tysiące małżeństw. Niestety, nie wszystkie z nich przetrzymują próbę czasu, a bardzo duży odsetek decyduje się po kilku lub nawet kilkunastu latach na rozwód. Kodeks rodzinny określa, że każde małżeństwo może zostać rozwiązane rozwodem, a sąd ustala, który z małżonków jest winny lub odstępuje od wydania orzeczenia o […]

Read More

Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

Rozstanie, niezależnie od przyczyny, zawsze wiąże się ze skrajnymi emocjami. Pomimo tego warto wiedzieć, jakie jest tło i konsekwencje prawne takiego stanu rzeczy. Najważniejsze terminy, czyli rozwód i separacja, czasami są używane zamiennie, choć dzieli je wiele. Jedna z ważniejszych różnic pomiędzy rozwodem a separacją są dalsze perspektywy dla byłych małżonków. Rozwód jest stanem, w […]

Read More

Wymiar sprawiedliwości w czasie zarazy

Wymiar sprawiedliwości w czasie zarazy W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez tzw. koronawirusa wiele instytucji wstrzymało bądź znacznie ograniczyło swoją działalność. Dotyczy to również funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Korzystając z dodatkowego czasu pozwolę sobie wyjaśnić kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem w tym czasie sądownictwa i organów ścigania: SĄDY co do zasady pracują, jednakże […]

Read More

Sprzedaż wierzytelności szansą dla dłużnika

Sprzedaż wierzytelności szansą dla dłużnika Ten wpis będzie oparty o jedną z niedawno zakończonych spraw.  Jestem przekonany, że nie był to odosobniony przypadek, więc kwestia może być interesująca. Około 8 lat temu Klientka zawarła z bankiem klasyczną umowę pożyczki, którą miała spłacać w  ratach. Z przyczyn od niej niezależnych nastąpiły opóźnienia w płatnościach rat i […]

Read More

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – czyli wyrok który ani nie skazuje ani nie uniewinnia

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – czyli wyrok który ani nie skazuje ani nie uniewinnia Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją często nieznaną społeczeństwu. Funkcjonuje u nas przekonanie, że wyrok może być, albo uniewinniający i o taki należy walczyć, albo skazujący – przypinający od razu łatkę przestępcy. Istnieje jednak trzecia droga pozwalająca oskarżonemu zakończyć postępowania karne […]

Read More