Czym jest zachowek i jak się o niego ubiegać? Ta kwestia często staje się przedmiotem zainteresowania osób, które z różnych przyczyn nie zostali uwzględnieni w testamencie zmarłego, a które mają prawo do odzyskania części spadku. W poniższym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest zachowek i jakie kroki powinno się podjąć, aby go dochodzić.

Definicja i istota zachowku

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu ochronę interesów osób najbliższych zmarłego. Przysługuje on osobom bliskim, które mogą domagać się od spadkobierców uiszczenia sumy pieniężnej, mającej na celu zaspokojenie ich potrzeb oraz zapewnienie im godnego życia. Oznacza to, że osoba mająca prawo do zachowku może ubiegać się o uzyskanie pewnej części majątku spadkowego. Jest to możliwe nawet w przypadku, gdy nie została uwzględniona w testamencie zmarłego lub gdy jej udział w spadku został pomniejszony przez zmarłego w stosunku do przysługujących jej roszczeń. W takim wypadku warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, która zajmuje się prawem spadkowym. W Grójcu jest to kancelaria adwokacka Krzysztofa Bieniasa.

Procedura dochodzenia zachowku

Aby dochodzić swojego prawa do zachowku, uprawniony musi podjąć działania na drodze sądowej. Zachowek jest bowiem roszczeniem o charakterze cywilnym, którego można dochodzić jedynie na drodze procesu cywilnego. Uprawniony musi wnieść do sądu powództwo o ustalenie prawa do zachowku oraz wysokości należnej kwoty. Działanie takie należy podjąć w ciągu trzech lat, licząc od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o swoim prawie do zachowku i możliwości wystąpienia z roszczeniem przeciwko spadkobiercom. Jeśli jednak uprawniony nie zakwestionował w odpowiednim terminie testamentu zmarłego, może stracić prawo do domagania się zachowku.