Zarówno rozwód, jak i separacja kojarzone są przez większość osób jako sposób na rozwiązanie związku małżeńskiego. Chociaż faktycznie oba pojęcia dotyczą zakończenia małżeństwa, to różnią się od siebie dosyć istotnymi cechami. Znajomość tych dwóch pojęć jest szczególnie ważna dla osób, które rozważają rozwiązanie węzła małżeńskiego, jak i dla każdego, kogo interesują prawne zawiłości.

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy rozwodem a separacją?

Zgodnie z prawem rozwód jest oficjalnym, prawnym zakończeniem małżeństwa. Wiąże się on z wszelkimi skutkami prawnymi, jak podział majątku, alimenty na dzieci czy walka o prawa rodzicielskie. Decydując się na rozwód, należy złożyć wniosek do sądu, który go rozpatruje i podejmuje decyzję o jego udzieleniu. Aby jednak móc go otrzymać, należy udowodnić, że małżeństwo rozpadło się i nie ma żadnych szans na jego odbudowanie.

Separacją określa się czasowe rozdzielenie małżonków, bez prawnego zakończenia małżeństwa. W trakcie separacji małżonkowie formalnie nadal pozostają małżeństwem, jednak nie mieszkają razem i nie mają obowiązku wspólnego życia. Separacja może zostać orzeczona przez sąd lub być dobrowolnym działaniem obu stron. Główną różnicą między tymi dwoma działaniami jest fakt, że rozwód definitywnie kończy małżeństwo, natomiast separacja daje pole do jego naprawy.

Jakie są pozostałe różnice między separacją a rozwodem?

W przypadku rozwodu konieczne jest podzielenie majątku oraz ustalenie alimentów i opieki nad dziećmi. W trakcie separacji małżonkowie mogą ustalić własne warunki rozstania, co daje większą elastyczność i możliwość negocjacji. W wielu przypadkach rozwód jest już krokiem ostatecznym, natomiast separacja daje czas, aby z dystansem przyjrzeć się małżeństwu i zastanowić się, czy chce się je kontynuować.