W życiu małżeńskim wiele spraw wymaga uregulowania, a jednym z najważniejszych aspektów jest kwestia majątkowa. W Polsce obowiązują dwa rodzaje majątku, którymi są majątek wspólny oraz majątek osobisty. Warto zaznajomić się z różnicami między nimi, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.

Zasady majątku wspólnego

Majątek wspólny to majątek nabyty przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Obejmuje on wszelkie nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz długi, które powstały po zawarciu związku małżeńskiego. W myśl polskiego prawa, każdy ze współmałżonków ma prawo do połowy wartości tego majątku, niezależnie od tego, kto faktycznie nabył dany składnik. Majątek ten może być podzielony na wniosek jednego z małżonków w przypadku rozwodu lub separacji.

Wspólność ustawowa a umowna

W Polsce obowiązuje zasada wspólności ustawowej, która oznacza, że majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa jest ich wspólnym majątkiem. Małżonkowie mogą jednak zawrzeć umowę majątkową, w której zdecydują o innych zasadach rozliczenia majątku. Taka umowa może przewidywać, że każdy z małżonków będzie posiadał swój osobisty majątek, a wspólny majątek będzie obejmował tylko wybrane składniki. Umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Majątek osobisty

Majątek osobisty to majątek nabyty przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa lub po jego rozwiązaniu. Obejmuje on wszelkie nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz długi, które powstały przed zawarciem związku małżeńskiego lub po jego rozwiązaniu. Majątek osobisty nie podlega podziałowi między małżonkami i pozostaje własnością każdego z nich indywidualnie.

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Bieniasa w Warce

W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii majątkowych warto skorzystać z pomocy specjalistów. Kancelaria Adwokacka w Warce oferuje kompleksowe usługi prawne, w tym doradztwo w zakresie prawa rodzinnego i majątkowego. Adwokat Krzysztof Bienias posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z podziałem majątku, rozwodami, separacjami oraz innymi kwestiami prawnymi dotyczącymi życia rodzinnego. Z jego pomocą można uzyskać fachowe wsparcie i porady, które pomogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości i uniknąć nieporozumień.