Niekorzystne wyroki to codzienność. Na szczęście prawo pozwala na wyrażenie niezadowolenia z wydanego orzeczenia. Trzeba jednak wiedzieć, jakie pismo należy złożyć oraz co musi zawierać.

Zażalenie czy apelacja? – odwołanie od orzeczenia sądu rodzinnego

Odwołanie to potoczna nazwa na zażalenie bądź apelację, które są środkami odwoławczymi. To, który z nich należy złożyć, zależy od rodzaju wydanego orzeczenia. Jeżeli jest to postanowienie nie rozstrzygające co do istoty sprawy, właściwym pismem będzie zażalenie, co wynika z art. 141 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego dalszym brzmieniem, strona ma na to 7 dni od dnia doręczenia. W przypadku postanowienia ogłoszonego ustnie termin liczony jest od tego dnia.

Nieco bardziej skomplikowana jest apelacja, która przysługuje od od wyroku sądu I instancji oraz od postanowień orzekających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Aby pismo zostało złożone skutecznie, trzeba spełnić obligatoryjnie pewien warunek. Mianowicie, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Dopiero po otrzymaniu dokumentu można wnosić apelację.

Co powinno zawierać pismo procesowe?

Apelacja i zażalenie to pisma procesowe, co oznacza, że muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami prawa. Jako adwokat z Grójca doskonale wiem, jak ważne jest poprawne skonstruowanie takiego pisma. Braki formalne mogą spowodować nie tylko wydłużenie postępowania, ale w najgorszym wypadku także zamknąć drogę do skutecznego odwołania.

Wymogi formalne pism procesowych wyraża wprost art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Przed skonstruowaniem zażalenia lub apelacji zalecam szczegółowo zaznajomić się z jego treścią. Nie są to skomplikowane wymagania, gdyż chodzi o uwzględnienie najważniejszych informacji, takich jak np. oznaczenie sądu i stron, osnowę wniosku, fakty, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie i tym podobne.