Darowizna to dobrowolne przekazanie majątku od jednej osoby na rzecz drugiej. Czasem może jednak zajść sytuacja, w której darczyńca chce taką darowiznę odwołać. W takim przypadku warto zasięgnąć porady prawnej, aby dowiedzieć się, czy jest to możliwe. W tym artykule omówimy kwestie związane z cofaniem darowizny oraz skonsultujemy się z przepisami prawa polskiego.

Jakie są przypadki dopuszczalności odwołania darowizny?

Według polskiego prawa darowizny można odwołać tylko w ściśle określonych przypadkach. Po pierwsze, możliwe jest odwołanie darowizny, gdy obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. Niewdzięcznością może być np. znieważenie darczyńcy, spowodowanie mu szkody majątkowej lub zamach na jego życie. Po drugie, cofnięcie darowizny jest możliwe, gdy obdarowany nie wywiązał się z nałożonych na niego przez darczyńcę obowiązków, takich jak np. opieka nad darczyńcą. Po trzecie, jeśli darczyńca darował przedmiot z zastrzeżeniem prawa dożywocia, odwołanie darowizny jest możliwe w przypadku naruszenia praw dożywotnika przez obdarowanego.

Jak wygląda procedura odwołania darowizny?

Jeśli darczyńca chce odwołać darowiznę, musi to uczynić w drodze powództwa o odwołanie darowizny. Warto jednak pamiętać, że termin na wniesienie takiego powództwa wynosi tylko rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o przyczynach uzasadniających odwołanie darowizny, jednak nie później niż 5 lat od ich wystąpienia. W trakcie procesu sądowego darczyńca musi wykazać, że zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów do cofnięcia darowizny. W przypadku wygranej sprawy obdarowany będzie zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny lub wartości przedmiotu, jeśli jego zwrot jest niemożliwy.

Jak wygląda zastrzeżenie prawa do odwołania darowizny?

Warto również dodać, że darczyńca ma możliwość zabezpieczenia swojego interesu poprzez zastrzeżenie prawa do odwołania darowizny w umowie darowizny. Dzięki temu zastrzeżeniu darczyńca może odwołać darowiznę nawet bez konieczności udowadniania przyczyn uzasadniających odwołanie. Istotne jest jednak, aby zastrzeżenie to było umieszczone w akcie darowizny, a więc przed przekazaniem przedmiotu darowizny obdarowanemu.