W chwili rozpadu małżeństwa, podczas regulacji sytuacji rodzinnej ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki małoletnim. W niektórych przypadkach konieczne jest dokładne przeanalizowanie możliwości obojga rodziców, a jedna ze stron ma prawo wnieść wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca lub matki. Na czym polega taki zabieg? Kiedy się go stosuje?

Władza rodzicielska – co warto wiedzieć?

Mimo najlepszych chęci może dojść do rozpadu małżeństwa, a co za tym idzie rodziny. W chwili, gdy należą do niej dzieci, konieczne okazuje się uregulowanie kwestii częstotliwości spotkań rodziców z małoletnim oraz ewentualnie wysokości alimentów. W sprawach rodzinnych niekwestionowaną pomocą jest wsparcie adwokata, który oferuje pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i podpowiada najlepsze dla danej sytuacji rozwiązania.

To rodzice odpowiadają za edukację, leczenie i wychowanie swoich dzieci. Decydują o tym, do jakiej szkoły pójdzie, jakie dodatkowe zajęcia wybierze, w jaki sposób i gdzie ma być leczone. Są to niezwykle istotne decyzje, których podstawą ma być zapewnienie dobrych warunków do życia i rozwoju. Gdy dochodzi do rozwodu, dziecko przebywa zazwyczaj z jednym z rodziców, dochodzi o ustalenia terminów spotkań i ewentualnych ograniczeń.

Ograniczona władza – co wolno, a czego nie?

W sytuacji, gdy byłe małżeństwo nie może dojść do porozumienia, co do losów małoletniego, jedna ze stron może wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Prawa rodziców, także tych pozostających w małżeństwie, ograniczone mogą zostać również urzędowo, gdy sytuacja w rodzinie jest na tyle ciężka, że zawiadomienia dokonuje policja, pomoc społeczna, sąd opiekuńczy czy szkoła.

Powodem ograniczonej władzy są konflikty, zły wpływ na dziecko, brak zainteresowania małoletnim, podstawą decyzji sądu zawsze jest dobro dziecka. Jedną z częstych przyczyn jest alkoholizm jednego lub obojga rodziców. Osoba z ograniczoną władzą ma prawo i obowiązek widywać się z dzieckiem, nie wpływa to też na obowiązek alimentacyjny.