Alimenty są to regularnie wypłacane świadczenia, które przyznawane są najczęściej na członka rodziny: dziecko, żonę, męża, których zadaniem jest zapewnienie możliwości pokrycie codziennych podstawowych potrzeb. Przeznacza się je na edukację najmłodszych członków rodziny, wydatki związane z leczeniem oraz zakupem podstawowych produktów. Jak jednak ustalić jak wysoka ma być to kwota?

Obowiązek alimentacyjny – o czym warto wiedzieć?

Zasady przyznawania i regulowania alimentów objaśnia kodeks rodzinny i opiekuńczy, gdzie można przeczytać, że „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo” (art. 128 KRO). Oznacza to, że alimenty przyznane mogą być na dziecko, małżonka, rodzeństwo, dziadka czy rodzica. Są to środki, które mają zapewnić zaspokojenie potrzeb osób, które same nie są w stanie tego zrobić np. małoletnie dziecko.

Podczas regulacji stosunków rodzinnych warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty z kancelarii adwokackiej, który upewni się, że dopełniono wszystkich formalności, poinstruuje nas o konkretnych krokach, jakie należy podjąć i będzie dbał o dobro zainteresowanych stron.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Jednym z problemów, jaki się pojawia, jest zazwyczaj wskazanie kwoty alimentów, jaka ma być wypłacana na dziecko lub inną osobę. Strony mogą same dojść do porozumienia, wykorzystać pomoc mediatora, ale najczęściej zajmuje się tym sąd, do którego wyznaczony adwokat jednej ze stron składa pozew o ustalenie wysokości alimentów i termin ich wypłaty. W dokumentach umieszcza się informację, o jaką kwotę osoba wnioskuje z uzasadnieniem.

Sąd podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę wiele czynników: analizę potrzeb osób, na które płacone mają być alimenty, możliwości finansowe pozwanej osoby lub jej możliwości zarobkowe. Nie ma żadnych widełek, do których można się odnieść, ale minimalna zasądzana kwota to zazwyczaj około 500 zł.