Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z trudnymi emocjami. Niestety jest to sytuacja nie tylko obciążająca psychicznie, ale także wymagająca szeregu formalności. Bezpośrednio ze zgonem łączy się oczywiście spadek, a dotycząca go procedura może wywołać szereg wątpliwości wśród spadkobierców. Jest to zagadnienie skomplikowane i nieoczywiste, dlatego warto wcześniej posiąść odpowiednie informacje.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Na samym wstępie warto wyjaśnić, co w ogóle kryje się pod tym terminem. Samo dziedziczenie nie wymaga podejmowana dodatkowych czynności, ponieważ następuje z mocy prawa. Niepotrzebne jest więc postanowienie sądu ani żaden inny dokument. Czasami zdarza się jednak, że spadkobierca potrzebuje poświadczenia swojego prawa względem osób trzecich. Stwierdzenie nabycia spadku jest więc potwierdzeniem, iż dana osoba spadek nabyła i ma do niego prawo.  

W tym miejscu warto zaznaczyć, że stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić na dwa sposoby. Zgodnie z art. 1025 §  1 Kodeksu cywilnego, możesz udać się w tym celu do sądu lub do notariusza. Postanowienie wydane przez sąd okaże się niezbędne wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości co do podziału spadku, a spadkobiercy nie są ze sobą zgodni. Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa spadkowego w Grójcu, dlatego jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy Cię do bezpośredniego kontaktu.

Czy stwierdzenie nabycia spadku jest konieczne?

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe. Żaden akt prawny nie nakłada na spadkobierców obowiązku uzyskania poświadczenia swojego prawa. Jest to instytucja zupełnie fakultatywna. To od spadkobiercy zależy, czy zdecyduje się na wszczęcie tego typu postępowania. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach takie stwierdzenie może okazać się niezwykle istotne. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy konieczne jest wykazanie swojego prawa przed osobą trzecią w celu dochodzenia należności od dłużnika spadkodawcy.