Prawo o adwokaturze stanowi, że adwokat nie może odmówić przyjęcia sprawy ze względu na pochodzenie etniczne, rasowe, religijne lub polityczne.74 Adwokat musi też brać pod uwagę status społeczny i sytuację finansową klientów. Istnieją jednak sytuacje, w których względy te nie będą stanowić przeszkody w przyjęciu lub kontynuowaniu reprezentowania klienta przez adwokata.

W jakich sytuacjach odmowa będzie uzasadniona?

Adwokat, który nie chce bronić osoby, która popełniła poważne przestępstwa, może odmówić, aby zachować reputację etycznego prawnika. Zdaje on sobie powiem sprawę, że nie będzie w stanie odpowiednio prowadzić sprawy swojego klienta. Adwokat może zrezygnować, jeśli wcześniej udzielił pomocy prawnej stronie przeciwnej, lub jest ona w danej chwili jego klientem. Kolejna sytuacja dotyczy tego, ze prawnik uczestniczył wcześniej w sprawie, jako osoba publiczna. Odmowa może mieć miejsce również jeśli musiałby występować przeciwko bliskiej osobie, lub z jedną z nich miał w przeszłości zatarg osobisty.

Następną sytuacją, w której dopuszczalna jest odmowa, jest taka, w której adwokat nie posiada dostatecznej wiedzy w danej dziedzinie legislacji i nie ma dość czasu na odpowiednie przygotowania, więc pomoc prawna nie byłaby w pełni rzetelna. Powodem może być również wypisanie upoważnienia do obrony przez osobę nieuprawnioną, jak rodzic pełnoletniego oskarżonego.

Czy jeszcze w innych sytuacjach adwokat może odmówić?

Odmowa może mieć miejsce również w sytuacji, gdy klienta reprezentują inni prawnicy, jak również wtedy gdy nie może on dojść z klientem do porozumienia w sprawie wysokości honorarium. Za każdym razem jednak adwokat musi posiadać wyraźny powód, aby nie zgodzić się na reprezentowanie klienta. Koniecznie jest również poinformowanie o swojej decyzji zainteresowanego. Warto również wiedzieć, że adwokat nie musi udzielać porady, jeśli wynik sprawy wpłynąłby na jego dobro osobiste lub majątek. Jest to grupa zawodowa, która podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za działanie niezgodne z prawem.