Elementy pozwu rozwodowego zależą przede wszystkim od tego, czy decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, czy też nie. Z pewnością jest to trudne doświadczenie, jednak aby wszystko przebiegło sprawnie i abyśmy wyszli z sali z zadowalającym wyrokiem musimy skupić się na najważniejszych częściach naszego pozwu i tym, co on musi zawierać.

Co musi znaleźć się w pozwie o rozwód?

Pozew rozwodowy najlepiej zostanie przygotowany przez doświadczoną kancelarię adwokacką. Musi on spełniać kilka wymogów. Powinien bowiem być jasny, przejrzysty i czytelny, a także odpowiednio skonstruowany pod względem formalnym i merytorycznym. Istotne jest zawarcie kluczowych stwierdzeń, które pozwolą na uniknięcie przedłużania się procesu. Musimy jasno uargumentować, że doszło do rozpadu pożycia i powrót małżonków do siebie jest niemożliwy. Należy unikać nadmiernych emocji. Oprócz tego niezależnie, jaki jest to rodzaj pozwu powinny się w nim znaleźć dane stron – zarówno powoda, jak i pozwanego.

Osoba składająca pozew podaje swoje dane jako pierwsza. Musimy wymienić imię i nazwisko, adres, a także numer PESEL. W drugiej kolejności uwzględnia się dane pozwanego, jednak tutaj należy wskazać jedynie imię, nazwisko i adres. Wskazujemy również sąd okręgowy właściwy dla rozpatrzenia sprawy, czyli ten w obrębie którego małżonkowie wspólnie dzielili swoje miejsce zamieszkania.

Co jeszcze musi znaleźć się w pozwie o rozwód?

Kolejnymi elementami jest udowodnienie rozpadu pożycia. Jednak również należy zaznaczyć, czy rozwód ma przebiegać z orzeczeniem o winie, czy też nie. Od tego zależeć będą kolejne elementy, ewentualne dowody i ich wskazanie na winę współmałżonka w kwestii rozpadu małżeństwa. Ma to swoje skutki prawne i może wydłużyć proces dlatego każda sytuacja musi być rozważona w pełni indywidualnie i podjęta decyzja o najlepszym rozwiązaniu dla reprezentowanej strony w procesie. Wówczas będziemy wiedzieli jak dalej postępować w sprawie pozwu i jak go dokładnie sformułować.