Część osób słyszała zapewne, że małżeństwo składające pozew o rozwód, może być skierowane przez sąd na mediacje. Czy celem mediacji zawsze jest uratowanie małżeństwa? Czy można się na nią nie zgodzić? Jak wygląda ona w praktyce? Wszystkie te wątpliwości wyjaśnimy w dzisiejszym wpisie.

Pozew rozwodowy a rozwód

Złożenie pozwu rozwodowego nie zawsze oznacza, że sąd orzeknie rozwód na pierwszej sprawie. Gdy powody złożenia pozwu są błahe, lub sędzia zauważy przesłanki do ratowania danego małżeństwa, może skierować parę na mediacje. Strony mogą same wybrać mediatora, a jeśli tego nie zrobią, przydzieli go sąd. Mediacja jest jednak dobrowolna. Pomimo iż sąd podczas sprawy rozwodowej kieruje małżonków do mediatora, mogą się oni na to nie zgodzić. W każdej chwili każdy z nich może też przerwać mediację.

Mediacja po rozwodzie

Małżonkowie mogą też zdecydować się na mediację po otrzymaniu rozwodu, gdy nie mogą porozumieć się np. w kwestii zasad opieki nad dziećmi, uregulowania spraw alimentacyjnych, czy majątkowych. W Polsce z tej możliwości korzysta zaledwie kilka procent par. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych korzystanie z pomocy mediatora jest w zasadzie standardem.

Jak wygląda spotkanie z mediatorem?

Mediator to osoba odpowiednio przeszkolona, najczęściej będąca specjalistą z zakresu psychologii, komunikacji itp. Mediator najpierw rozmawia oddzielnie z każdym z małżonków, a następnie z obiema stronami. Zachowuje on bezstronność i jako osoba trzecia próbuje „wytłumaczyć” stronom ich stanowiska w danej kwestii. Zwaśnionym małżonkom często trudno jest rozmawiać bez emocji i skupić się na meritum. Rozmowa przez mediatora jest łatwiejsza i ułatwia dostrzeżenie kluczowych argumentów. Mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się podczas mediacji.

Protokół z mediacji

Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół. Znajduje się w nim miejsce i czas przeprowadzenia mediacji oraz nazwiska i adresy stron. Jego najważniejszą częścią jest wynik mediacji. Jeśli doszło do porozumienia, w protokole zapisane są ustalenia w danej kwestii, a także podpisy stron i mediatora. Strony otrzymują odpisy protokołu. Po podpisaniu ugody małżonkowie muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.