Wszystkim osobom przysługuje prawo do obrony. W szczególnych sytuacjach może jednak zdarzyć się, że dany adwokat odmówi konkretnej osobie obrony. Kiedy dokładnie może mieć to miejsce?

Co o odmowie przyjęcia obrony mówi Prawo o adwokaturze?

Zgodnie z art. 28 Prawa o adwokaturze, prawnik może odmówić udzielenia pomocy prawnej, ale tylko z ważnych powodów, o których poinformuje zainteresowanego. W przypadku spraw z urzędu, takiego zwolnienia udziela jednak tylko ten organ, który wyznaczył do obrony danej sprawy, o ile szczególny przepis nie stanowi inaczej.

Jakie są argumenty za odmową podjęcia obrony?

Okazuje się, że nie charakter czynu oraz pobudki są najczęstszymi powodami do odmowy przyjęcia obrony. Chodzi raczej o jakość prowadzenia takiej obrony, a także sytuację, gdy klient po prostu wymaga naruszenia zasad etyki zawodowej. W praktyce więc w sprawach karnych niezbędny jest profesjonalizm i to również wtedy, gdy wewnętrznie prawnik nie zgadza się z czynem sprawcy.

Zawsze trzeba bowiem pamiętać, że broniona jest osoba, a nie popełniony przez nią czyn, nawet ten najsurowszy. Sprawia to, że podejmowanie się najtrudniejszych spraw to w istocie codzienność dla adwokatów.

Jakie są inne uzasadnione powody dla odmowy przyjęcia obrony?

„Ważne powody” o których możemy przeczytać w Prawie o adwokaturze są w istocie intepretowane różnorako. W praktyce jednak wielu adwokatów uważa, że takim motywem może być świadomość, że w danej sprawie nie będzie się w stanie zagwarantować klientowi odpowiedniej pomocy.

Może dotyczyć to m.in. konkretnej dziedziny prawa i również z tego powodu, wielu adwokatów ma swoje obszary specjalizacji, w ramach których oferują pomoc. Dlatego też w przypadku poszukiwania obrony w sprawach karnych, klienci powinni zwracać uwagę na to, w jakim zakresie spraw specjalizuje się konkretna kancelaria.

Jak widać zdarzają się przypadki, gdy adwokat odmawia przyjęcia obrony. Są to jednak raczej wyjątkowe sytuacje, o których prawnik powinien poinformować swojego potencjalnego klienta.