Co dalej z kredytami we frankach?

Większość osób posiadających kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego prawdopodobnie już wie, że 2 września 2021 r.  Sąd Najwyższy w składzie pełnej izby ponownie nie wydał uchwały odpowiadającej na pytania sformułowane przez Prezes Sądu i mającej rozstrzygnąć rozbieżności orzecznicze. Tym razem Sąd zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawidłowości składu Sądu […]

Read More

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Każdego roku w naszym kraju zawiera się tysiące małżeństw. Niestety, nie wszystkie z nich przetrzymują próbę czasu, a bardzo duży odsetek decyduje się po kilku lub nawet kilkunastu latach na rozwód. Kodeks rodzinny określa, że każde małżeństwo może zostać rozwiązane rozwodem, a sąd ustala, który z małżonków jest winny lub odstępuje od wydania orzeczenia o […]

Read More

Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

Rozstanie, niezależnie od przyczyny, zawsze wiąże się ze skrajnymi emocjami. Pomimo tego warto wiedzieć, jakie jest tło i konsekwencje prawne takiego stanu rzeczy. Najważniejsze terminy, czyli rozwód i separacja, czasami są używane zamiennie, choć dzieli je wiele. Jedna z ważniejszych różnic pomiędzy rozwodem a separacją są dalsze perspektywy dla byłych małżonków. Rozwód jest stanem, w […]

Read More